Gesprek aangaan

Een gesprek aangaan met je doctor of huisarts kan lastig zijn. Download daarom de bijgevoegde folder. Zo kan u gemakkelijker het gesprek aangaan met uw dokter.

U kunt meehelpen om het onderwerp op de agenda te brengen. De folder is vrij downloadbaar en verspreidbaar en te gebruiken door (huis)artsen.